Vergoedingen

Vergoedingen

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico 

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico. 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Heel veel Nederlanders hebben een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Er zijn ook mensen die de kosten voor fysiotherapie zelf betalen.   

De tarieven die wij aan u berekenen als u niet of onvoldoende, aanvullend verzekerd bent, zijn in 2018:

Prestatiebeschrijving Tarief in Euro
Zitting 30,00
Lange zitting voor meervoudige zorg(vragen) 44,00
Screening 15,00
Intake en onderzoek na screening 44,00
Intake en onderzoek na verwijzing arts 44,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult 48,50
Toeslag aan huis behandeling 16,00
Eenvoudige korte rapportage 26,00
Niet nagekomen afspraak (niet binnen 24 uur afgemeld) 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige korte rapportage 26,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 51,50


Wij zijn lid van